ג ' ון, עם בהיר, שפתיים 27.


עיר:

פגישה בעוד דירות נוחות! למלא את כל מלבבות הרצונות. מושחת, אבל לא מומס. יש לה שדיים טבעיים, אלסטי לחץ והעלה הכהן. בחורה צעירה מזמינה.