ג ' ייני, נימפומנית בחורה.


עיר:

בטלפון, להיפגש פנים מול פנים. יש לי משהו להראות משהו בבקשה. בנפרד! Boors אינם נושאים, בבקשה לא להפריע לי. טוב, נדיב, לקוחות נאמנים בעתיד מפגשים יכול לנסוע. שיחות נענות באופן אישי.