דגם קצבי, לורי.


עיר:

יש קומץ. נסה אותי? אני מבטיח לך לא אצטער על זה. אני רוצה לחדור עם היד שלו לחור שלי? צעירות, רזה, עסיסי ומאוד נלהב ילדה, עבור אהבה וחיבה. להתקשר בכל זמן ויהיה לנו זמן בלתי נשכח.