הזוכה של ולריה, עם הדגם נראה, צריכה מאהב.


עיר:

אני מאחל לך בלתי נשכחת אינטימי ערב? חמוד, רגיש, מטופח, בחורה מעניינת. יש לי חבר. אני רוצה לראות אותך. אף אחד פה חוץ ממני לא רוצה להזדיין?