ליזי, הארדי ו אתלטי.


עיר:

אני יודע, לא על ידי שמיעה, כמו שהוא אוהב נציגים של חצי חזק. את הרצונות וגם הפנטזיות שלי. היא רזה, גוף רזה, עם חזה קטן ויפה צבע העור. רוצה למצוא את עצמך במצב שלי, חם נשק? יודע איך לכתוב, אם אתה מיומן שותף.