מריאן, עסיסי אמיתי האישה להכיר גבר.


עיר:

שלי הנלהבים המזג. אני רזה mulattos רגיל מקבל מתאים, אדם נדיב, לא מסוגל להגיע בעצמו. גברים, להסב את תשומת לבכם כי טען תוספות שומרת לעצמה יכול לא רק מבחינה מקצועית כדי לתת לך הנאה, אלא גם כדי לתקשר על כל נושא. הילדה היא עסק מקצועי עוזר.