סוקורו בזבזני, רומנטית, היכרות, ללא תסביכים.


עיר:

היא בונה את הקריירה מהנדס, לפעמים גם להסיר צילומים כמודל. מיניאטורי. אני שובבה, ילדה שאינה יודעת שובע. כאשר בזרועותיי הוא אדם מוזר, אני שוכח את כל הגינות ולבקש ממנו לבוא לחדר של רוז, כוס עמוק ככל האפשר וחזק יותר. אני כל הזמן למצוץ, אני מזיין כמו שובע מושחת אישה.