עצמאי נטי, 30 שנים.


עיר:

יש לי החום הטבעי, תשוקה הדמות. אוהב לתת את עצמי תענוג והנאה. היציאה אפשרית על הטריטוריה שלך. אני אהיה הזיכרונות הטובים ביותר. כל הסודות יישאר בינינו.