פרידה מנוסה, מחפש את החברים.


עיר:

בוא פעם אחת, תחזור שוב ושוב. באתר בפעם הראשונה! ועכשיו היא מנהלת קורסים לשאיפת מודלים עסקאות עם ליווי יוקרתי. כאילו, אני לא אאכזב! העונג הגברי!