ריאה, לבבות המפורסם ומועיל, 29.


עיר:

מודל ליווי. למי שרגיל לעשות את הטוב ביותר. אוהב מוסיקה, ספרות, נסע בכל העולם. ובכן, נתחיל? תתקשר אלי בכל עת.