ריחני ובלתי נשכחת מרג ' י, הוא זקוק אדם.


עיר:

אני שלך גברתי, האם כל הקסם. בואו לבקר! מוכן למלא את כל רצון. אני – מה שרק חלם עליו. עדין לנוח בחברה שלי.